כל תרומה, קטנה כגדולה, חודשית או חד-פעמית, תעזור לנו להמשיך לתעד את הכיבוש ולחשוף את מנגנוני השליטה בפלסטינים. ביחד נוכל להמשיך ולפעול, כדי לסיים את העוול.
1 סכום
2 מידע
3 תשלום
amount
details